13/08/2009

all good things come in threes


Simon som är direktör för filmavdelningen på Deakin har en besatthet av att man ska visa ett narrativ genom the rule of thirds. Så då gör vi det, som Simon says helt enkelt.

1 comment: