23/04/2010

it's too bad she won't live, but then again who does?

(bilder från film_stills)

När en femtonårig Melissa ambitiöst knappade in historien om Cowgirl på sin dator hade hon ingen aning om att när hon omvandlat den till ett manus flera år senare kunde sammanfatta den (a satirical western set in a film noir future) så att den onekligen påminde om Blade Runner. Ridley Scott, I think I'm on to you...

No comments:

Post a Comment