04/05/2012

boots that are gonna walk all over you


Senaste sko-inköpet, på den funktionabla sidan av sko-shopping. Hälften gummi-stövlar, hälften boots. Gummi-boots! Deras karriär kommer innebära torra fossingar bakom baren när man jobbar bredvid Ryan som istället för att kasta is i vasken alltid kastar is på golvet. De kanske får gå på regniga promenader i ett höstigt Perth också, vem vet?

TRANSLATION: Latest shoe-shopping find is  of a functional matter. They're half wellingtons, half boots - gum-boots! No more wet feet behind the bar when working next to Ryan, who rather than shoveling used ice down the sink, always throws it on the floor instead. Maybe they even can be taken out for a walk in a rainy Perth, who knows?


No comments:

Post a Comment